Hedeflerimiz

o Farklı bölümlerden öğrencileri kulübümüze dahil etmek
o Farklı yapıda ve içerikte etkinlikler düzenlemek
o Farklı ülkelerdeki okullarla işbirliği yapmak
o Farklı profildeki öğrencilere ulaşmak