Komİtelerİmİz

Eş Başkanlarımız

Kulübümüzün karar alma sürecinde aktif rol alır, komitelerin düzenli işleyişinden ve etkinliklerden sorumlu seçilmiş tecrübeli ekiptir.

Dış İlişkiler

 Kulübümüzün yurt içinde ve yurt dışında üye olduğu kuruluşların etkinliklerine katılır böyle başka okul ve ülkelerden insanlarla iletişim halindedirler. Aynı zamanda mezunlar, hocalar ve öğrencileri buluşturur. Bunların yanında sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi planlar.

Tanıtım

  Kulübümüzün marketing stratejilerini belirler, tanıtım faaliyetlerini yürütür. Tasarım ve videoların hazırlanması, websitesi içeriklerinin oluşturulması gibi grafik tasarım ve editörlük işlerinden sorumludur. Dışa açılan yüzümüzdür.

Organizasyon

Etkinlik öncesindeki süreci planlar, etkinlik anındaki operasyonal işleri yürütür.Risk yönetimi ve aksiyon planları oluşturulmasını sağlayarak bu süreçlerin doğru ve zamanında yapılmasının takibi ve aktifliğinde yer alır.

Şirket İlişkileri

 Kulübümüzün düzenlediği tüm etkinlikler için sponsorluk anlaşmalarını ayarlar. Şirketler ile anlaşmak adına sene boyunca toplantılara gider ya da telefon görüşmeleri ve maillerle iletişimi sürdürür. Varolan şirketlerle iletişimin sürdürülmesi ve her sene genişletilmesinden sorumludur.

Planlama

Sene boyunca satın almalar ve IESKart projesinin hayata geçirilmesinden sorumludur. IESKart projesiyle okul çevresindeki mekanlarla görüşüp anlaşmalar yaparak aktif üyelerimize ayrıcalık olarak sunacağımız indirimleri ayarlar.

İç İlişkiler

Kulüp üyelerinin kaynaşması adına parti, tatil, fasıl gibi organizasyonlar düzenlemekle birlikte sadece üyelerimize özel, üyelerimizin kendini geliştirebilecekleri iç eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleri düzenler ve kulüp dinamiklerimizi belirler..